İş Birliklerimiz

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Kliniği
DEKAM-IKU
Erciyes University Medical School, Kayseri, TURKEY

Farmagen IKU Merkezi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Burç Yolu Şahinbey, Gaziantep, TURKEY