Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz 
"İlaç ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren yerli ve uluslararası kuruluşlar için Ar-Ge ve iş geliştirme hizmetlerinde Türk ilaç pazarının lideri olmak".

Misyonumuz
"Türkiye'de var olan dinamik ve güçlü klinik araştırma potansiyelini ve ilaç pazarını ilaç ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren yerli ve uluslararası kuruluşlara tanıtmak; yerel ve küresel ihtiyaçlara yönelik yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunarak karşılıklı iş birlikleri oluşturmak".