KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, EMA ve FDA kalite standartlarına uyumlu, en son teknoloji ile donatılmış tanı ve analiz imkanlarına, iyi eğitimli sağlık personeline ve büyük hasta potansiyeline sahip modern Üniversite ve Devlet hastaneleri bulunmaktadır. Kuruluşumuz Türkiye'nin en iyi kliniklerini yerli ve uluslararası müşterilerine tanıtmakta ve Faz I - IV klinik araştırmaların planlama, yönetim, uygulama ve analizlerini küresel kalite standartları çerçevesinde yapmaktadır.

• Danışmanlık
• Klinik Çalışma Protokolü Tasarımı 
• Klinik çalışma dokümanlarının hazırlanması 
• Araştırıcı seçimi 
• Hasta seçimi 
• Sigorta işlemleri
• İlaç ve biyolojik materyal lojistiği 
• Etik Kurul onaylarının alınması
• Biyoistatistik ve veri yönetimi 
• Kalite güvence hizmetleri 
• Tıbbi metin yazımı
• Kapsamlı çalışma raporunun hazırlanması 
• Klinik çalışma yönetimi
• Arşivleme hizmetleri 
• Monitörlük 
• Yasal düzenlemeler ve resmi otoriteler ile ilişkiler