BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI

TNC'nin temel uzmanlık alanlarından birisi de yerli ve uluslararası ilaç ve biyoteknoloji şirketleri için Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği otoriteleri tarafından onaylanan biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları yapmaktır. Grubumuz bugüne kadar yerli ve yabancı kuruluşlar adına 100'ün üzerinde biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışması gerçekleştirmiştir. Kuruluşumuz biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının klinik bölümü uzmanlarımızın gözetiminde, uluslararası onay ve deneyime sahip kuruluşlarda, biyoanalitik bölümü de yine uluslararası GLP sertifikasyonlu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir.

• Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında planlama, yönetim, uygulama ve analiz. 
• Danışmanlık
• Sigorta işlemleri
• Monitörlük
• Karşılaştırmali in vitro dissolüsyon verilerinin değerlendirilmesi
• İlaç ve biyolojik materyal lojistiği 
• Yasal düzenlemeler ve resmi otoriteler ile ilişkiler
• Çalışma Protokolü Tasarımı
• Biyoistatistik ve veri yönetimi
• Etik Kurul onaylarının alınması
• Klinik çalışma dokümanlarının hazırlanması
• Tıbbi metin yazımı
• Kalite güvence hizmetleri 
• Gönüllü seçimi
• Klinik çalışma yönetimi
• Sonuç raporunun hazırlanması
• Arşivleme hizmetleri

Bioeşdeğerliği çalışılmış moleküllerin listesini görmek için lütfen tıklayınız.